top of page

The Inner Child : Pagkatapos Tuklasin ang Problema, Si Dodger Pitcher Gott at Kanyang Asawa ay Nakip

Artikulo mula sa LA Times, Setyembre 22, 1994


Siya ay nabubuhay sa isang mundo na nakakatakot at hindi kilala, hindi bababa sa mga nasa labas na sinusubukang makapasok.


Napakakaunti ang nalalaman tungkol sa paraan ng pag-iisip ni Christian James Gott, o kung ano ang kanyang naririnig. At ang mga eksperto ay maaari lamang hulaan kung ano ang kanyang nararamdaman. Ang talagang alam ng sinuman tungkol kay CJ ay kung sino siya, isang inosenteng 6 na taong gulang na nakakulong sa misteryo ng autism.


5 view0 komento

Comentarios


bottom of page