top of page

NAKAKATULOY NA MGA LINK at RESOURCES

Gamitin ang iyong komunidad at lokal na pamahalaan upang matuto at posibleng tumulong sa pagbabayad para sa Autism Spectrum Disorder Services

Ang pag-asam ng paghahanap ng diagnostic na pagsusuri para sa isang bata ay maaaring mukhang napakalaki at nakakatakot sa maraming mga magulang. Karamihan sa mga magulang ay nagsasabi na kapag sila ay unang naghinala na may kakaiba sa pag-unlad ng kanilang anak, hindi nila alam kung ano ang kanilang mga unang hakbang. Tulad ng maraming lugar ng pagkuha ng mga serbisyo para sa mga batang may Autism Spectrum Disorders (ASD), ang eksaktong pamamaraan sa pagkuha ng diagnosis ay maaaring mag-iba sa bawat estado. Sa ibaba makikita mo ang mga pangkalahatang alituntunin na dapat sundin upang matiyak na ang isang bata ay makakatanggap ng pinakatumpak na diagnosis.

Autism Spectrum Disorder Resources
bottom of page