top of page

PAGTULONG SA MGA PAMILYA

Transisyon sa Self-Determination

Batay sa mga prinsipyo ng kalayaan, awtoridad, suporta, responsibilidad at kumpirmasyon, ang pagkakataong ito ay nagbibigay sa mga indibidwal ng tunay at makabuluhang pagpili at kontrol sa kanilang mga serbisyo at suporta, at samakatuwid ang kanilang buhay.

sd.png

Ang Education Spectrum ay mayroong pangkat ng mga bihasang Coach na magagamit
para sa mga kalahok at pamilya na interesadong lumipat sa Self-Determination Program
sa North Bay Regional Center (NBRC).

Makipagtulungan kami sa mga kawani ng Regional Center para gabayan ang mga tao sa proseso.
Ang serbisyong ito ayLIBREpara sa mga kalahok at pamilya ng NBRC at binabayaran ng grant na iginawad sa Education Spectrum ng Self-Determination Advisory Committee ng NBRC. 

Upang makapagsimula, mangyaring mag-click sa pindutan sa ibaba:

Kilalanin ang mga Coach

Screen Shot 2023-02-15 at 8.46.42 AM.png
bottom of page