top of page

Jack ng lahat ng Trades

“Lubos kaming nagpapasalamat sa kamangha-manghang, dedikado at mapagmalasakit na kawani sa Education Spectrum at sa kanilang trabaho kasama ang aming autistic na anak na si Jack. Siya ay dumalo sa mga sesyon ng grupo sa Education Spectrum sa loob ng ilang taon at lumago nang malaki sa kanyang mga kasanayan sa lipunan, nagbibigay-malay at pandiwang pangangatwiran pati na rin ang kanyang pangkalahatang kaginhawahan sa mga sitwasyong panlipunan. Ito ay isang testamento sa mahusay na gawain ni Nathan at mga kawani sa Education Spectrum.


Napakapalad namin na magkaroon ng mapagkukunang tulad nito sa aming komunidad na tumutulong sa aming anak na si Jack at sa iba pa sa kanilang mga espesyal na pangangailangan sa paglaki at pag-unlad upang maging pinagsama-samang mga miyembro ng lipunan. Siya ay higit na tiwala at nakikipag-usap mula noong dumalo sa Education Spectrum. Sa totoo lang hindi namin masasabi ang sapat na magagandang bagay tungkol sa kanilang pangangalaga, paglilingkod at mapagmahal na tulong.”

nang mainit,

James at Shelley Peterson

2 view0 komento

Comments


bottom of page