top of page

Milya ng Pag-unlad

Ang aming 17 taong gulang na anak na lalaki, si Miles, ay tumatanggap ng lingguhang serbisyo sa Education Spectrum sa nakalipas na 8 taon. Siya ay na-diagnose na may high functioning autism at ADHD at tumatanggap ng Social Skills Training.


Ang higit na nagpahanga sa amin ay kung paano sa kanyang pag-unlad, ang kanyang mga serbisyo ay nagbago upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Hindi namin nakita na sa ibang mga pasilidad na nagtatrabaho lamang sa mga bata na mas apektado ng autism kaysa sa aming anak. Mayroong ilang mga grupo na nagtatrabaho sa iba't ibang antas, kaya palaging may isang grupo na nakakatugon sa kanyang mga pangangailangan. Ang mga pagpapangkat ay tuluy-tuloy kaya bilang si Miles ay nakakuha ng mga kasanayan, siya ay lumipat ng mga grupo.


Ang kanyang mga layunin at pag-unlad ay regular na ibinabahagi sa amin ng mga kawani. Nakatanggap kami ng impormasyon kung paano namin siya masusuportahan sa bahay. Si Nathan, Diane at Debbie, ay handang makipagkita sa amin kapag mayroon kaming anumang mga tanong o alalahanin. Ang lahat ng mga kawani ay pambihirang kaalaman at palakaibigan.


Pinakamahalaga, naunawaan ni Miles kung ano ang kanyang mga kalakasan at kahinaan at kung paano ilapat ang kaalaman sa sarili na iyon upang makagawa ng mas positibong pakikipag-ugnayan sa tahanan, paaralan at komunidad. Nagkaroon siya ng kumpiyansa at pagmamalaki sa kanyang sarili bilang isang indibidwal na may autism.


Ang Education Spectrum ay naging instrumento sa tagumpay ng aming anak sa paaralan, tahanan at komunidad. Plano naming magpatuloy sa mga serbisyo sa kanyang paglipat sa kolehiyo. Lubos naming inirerekomenda ang mga serbisyo sa sinumang gustong i-set up ang kanilang anak para sa tagumpay.


- Premjit at Cassandra Singh

4 view0 komento

Комментарии


bottom of page