NETWORK

Hãy tưởng tượng một nơi mà chúng ta có thể Kết nối và Cộng tác. Giới thiệu ....

MẠNG TỰ XÁC ĐỊNH

Một không gian nói hơn 100 ngôn ngữ

và được thúc đẩy bởi khách hàng và gia đình

Chương trình nghị sự duy nhất của tổ chức này là giúp các gia đình chuyển đổi sang Chương trình Tự quyết định và sống cuộc sống tốt nhất của họ

SẮP RA MẮT VÀO NĂM 2021 !!!

Thân thiện với người dùng và được thiết kế phổ biến

© Copyright 2020 by Education Spectrum Organization

Contact Us

Ph. (626) 797-1500

Email: info@edspectrum.org

Address

2235 N. Lake Ave., Suite 201
Altadena, CA 91001